LISKONLANTIOISET (Saurischia)

Posted on

Saurischia-lahkon liskonlantiossa lonkkaluusta esiintyöntyvä häpylyy suuntautuu alas ja eteenpäin.

Kasvinsyöjät ja lihansyöjät

Liskonlantioisissa oli ravinnon suhteen kaksi pääryhmää, kasvinsyöjät ja lihansyöjät. Pitkäkaulat olivat kasvinsyöjiä, teropodit lihansyöjiä.

• Eoraptor

– Varhaisimpia dinosauruksia – sijoittelu dinosaurusten sukupuussa epäselvä. Lajia on pidetty joko varhaisimpana liskonlantioisten heimon edustajana, tai yleisesti varhaisimpana teropodien edustajana. Vuonna 2011 Sereno ja kumppanit esittivät, että se olisikin saudopomorfien eli kasvinsyöjien varhainen edustaja. Tätä käsitystä eivät kaikki tutkijat ole tukeneet, vaan he pitävät Eoraptoria edelleenkin varhaisteropodina. (Nature News: Move over Eoraptor)

Herrerasaurus

 

 

  • Herrerasaurit (Herrerasauria) – heimo Herrerasauridae

– Varhaisimpia teropodeja tai koko liskonlantioisten lahkon edustajia, sijoittelu dinosaurusten sukupuussa epäselvä. Lajeja mm. Herrerasaurus, Sanjuansaurus, Staurikosaurus.

 

 

Alalahko: Sauropodomorfit eli pitkäkaulat – (Sauropodomorpha)

Plateosaurus

 

Osalahko: Prosauropodit eli esipitkäkaulat (Prosauropoda)

Heimo: Massospondylidae
Heimo: Plateosauridae
Heimo: Riojasauridae

Prosauropodit olivat pitkäkaulaisia ”esipitkäkauloja”, triaskauden lopulla kehittyneitä dinosauruksia, jotka katosivat jurakauden lopulla. Kasveja syöneillä prosauropodeilla oli ilmeisesti yhteneväisiä piirteitä sauropodien kanssa, mutta nimestään huolimatta ne eivät olleet mikään sauropodien esiryhmä. Ehkä oli kyse sauropodien rinnakkaisryhmästä. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että prosauropodeilla ja sauropodeilla ei ole toisiinsa yhteyttä, eivätkä ne tällöin edes kuuluisi samaan sauropodomorfien alalahkoon.

 

Osalahko: Sauropodit eli pitkäkaulat (Sauropoda)

Heimo: Vulcanodontidae
Heimo: Omeisauridae

Uussauropodit (Neosauropoda)

Heimo: Brachiosauridae
Heimo: Camarasauridae
Heimo: Diplodocidae
Heimo: Dicraeosauridae
Heimo: Nemegtosauridae
Heimo: Rebbachisauridae
Heimo: Titanosauridae/Saltasauridae

Sauropodeissa oli suuri määrä heimoja, sukuja ja lajeja. Jurakauden lopulla erilaisia sauropodeja oli enemmän kuin koskaan, mutta suurimmat tunnetut sauropodilajit elivät varhaisella liitukaudella. Sauropodit olivat massiivisia, pitkäkaulaisia, pienipäisiä ja pitkähäntäisiä kasvinsyöjiä – suurimpia kaikista dinosauruksista. Jurakauden huipulla sauropodit olivat hallitsevia, mutta liitukauden loppupuolella niiden tilalle olivat monin paikoin tulleet pienikokoisemmat, linnunlantioisiin kuuluvat panssariselät, sarvipäät ja ankannokkasaurit.

 

Alalahko: Teropodit, petojalat eli petodinosaurit – (Theropoda)

Abelisaurus

 

Osalahko: Keratosaurit (Ceratosauria)

Abelisaurit (Abelisauroidea)
Bahariasaurit (Bahariasauridae)
Keratosaurit (Ceratosauridae)

Osalahko: Tetanurat (Tetanurae)

Alaryhmä: Karnosaurit (Carnosauria)

•Allosaurit (Allosauroidea)

Heimo: Allosauridae
Heimo: Carcharodontosauridae
Heimo: Neovenatoridae
Heimo: Sinraptoridae

•Spinosaurit (Spinosauroidea)

Alaryhmä: Keelurosaurit (Coelurosauria)

•Tyrannosaurit (Tyrannosauroidea)

Alectrosaurus
Appalachiosaurus
Aviatyrannis
Bistahieversor
Dilong
Eotyrannus
Raptorex
Stokesosaurus
Xiongguanlong

Heimo: Coeluridae
Heimo: Dryptosauridae
Heimo: Proceratosauridae
Heimo: Tyrannosauridae

Albertosaurus
Alioramus
Aublysodon
Daspletosaurus
Gorgosaurus
Nanotyrannus
Tarbosaurus
Teratophoneus
Tyrannosaurus
Zhuchengtyrannus

•Strutsisaurit (Ornithomimosauria)

Heimo: Deinocheiridae
Heimo: Garudimimidae
Heimo: Harpymimidae
Heimo: Ornithomimidae

Maniraptoriformes: Maniraptora ja Ornithomimosauria

•Petokädet (Maniraptora)

Oviraptorit eli oviraptorisaurit (Oviraptorosauria)
Deinonychukset (Deinonychosauria)
– Troodontoidea
– Dromaeosauroidea
Therezinosaurit (Therizinosauroidea)
Linnut ja dinosaurusesi-isät (Avialae)
Alvarezsaurit (Alvarezsauridae)

Ornitholestinae

•Ornitomimidit (Ornithomimosauria)

Kaikki lihansyöjädinosaurukset, jotka olivat kahdella jalalla liikkuvia, terävähampaisia ja usein suurikalloisia, kuuluivat tähän liskonlantioisten lahkoon ja tässä Theropoda-alalahkoon. Jotkin liitukautiset teropodit, kuten therezinosaurit (Therizinosauroidea) kehittyivät myös kasvinsyöjiksi.

 

 

 

 

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

14 − = 12